Skip to main content

Tietosuojaseloste

Isokenkäisten Klubi ay:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Isokenkäisten Klubi ay Yhteystiedot: Heikinjärventie 3, 93800 Kuusamo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: Isokenkäisten Klubi ay / Katja Vira, Heikinjärventie 3, 93800 Kuusamo, +358 400 9722 60, info@ikk.fi

2. Rekisteröidyt

Nettisivujen, online-kaupan sekä puhelin- ja sähköpostimyynnin kautta saadut asiakaskontaktit.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitäjä käsittelee asiakkaiden tietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen perustaminen ja hoito
 • rekisterin pitäjän palveluiden tarjoaminen asiakkaille
 • varausten hoitaminen (esim. varausvahvistuksen ja laskujen välittäminen asiakkaalle sähköpostilla, maksujen valvonta ja perintä)
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen sekä asiakaspalvelun kehittäminen
 • suoramarkkinointi sähköpostilla

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin/tutkimuksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista (esim. tiedot aiemmin tehdyistä ja tulevista varauksista)
 • asiakkaan maksutapa- ja käyttäytymistiedot (mm. maksuviitetiedot) sekä laskutustiedot
 • lainsäädännön mukaiset suoramainonnan kieltotiedot
 • asiakaspalautetiedot; asiakkaiden tyytyväisyystiedot, palaute rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot. Nettisivujen kautta /sähköpostilla saatu palaute. Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset.
 • tieto kuulumisesta rekisterinpitäjän ja sen kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden yritysten asiakas- ja vastaaviin järjestelmiin.
 • muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. asiakkaan ilmoittama liikuntarajoite tai sairaus, joka on tarpeellinen hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi).

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään käyttäjiltä itseltä tämän rekisteröityessä palveluun, käyttäessä palvelua tai osallistuessa muutoin www-sivulla toteutettuun tietoja edellyttävään toimintoon tai antaessaan tietoja puhelin, sähköposti tai tiskiltä myyntitilanteessa. Tämän lisäksi tietoja voidaan kerätä asiakaspalautelomakkeelta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Isokenkäisten Klubi ay:n ulkopuolelle. Pyydettäessä asiakastietoja luovutetaan lain määräämille viranomaisille.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti (salattu datayhteys). Jos palvelimelle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Ainoastaan rekisterinpitäjällä sekä lain määräämillä viranomaisilla on käyttöoikeus aineistoon.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti / s- postitse ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja/tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistoa “oikeus tulla unohdetuksi”. Yllä mainituista asioista rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti, info@ikk.fi. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Esim. rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjapitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2,10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.

12. Evästeet engl. cookies

Rekisterinpitäjä käyttää sivuillaan evästeitä. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan asiakkaan tietokoneelle. Kun vierailet sivustolla seuraavan kerran, selaimesi lukee evästeen ja välittää tiedot takaisin verkkosivulle tai kohteelle, joka asetti evästeen. Evästeitä käytetään mm. tilastointiin, käyttökokemuksen parantamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Evästeet voi poistaa käytöstä muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden käytöstä poistaminen voi heikentää palvelun toimivuutta ja käyttökokemusta. Käyttämällä verkkopalveluamme asiakas hyväksyy evästeiden käytön. Rekisterinpitäjä käyttää kolmansien osapuolien tarjoamia seurantajärjestelmiä (esim. Google Analytics, Google Adwords), jotka käyttävät myös evästeitä. Nämä evästeet tallennetaan myös asiakkaan koneelle ja ne mahdollistavat nettisivun käytön analysoinnin. Evästeiden kautta saadut tiedot rekisterinpitäjän sivuston käytöstä sisältäen IP-osoitteen siirretään ja tallennetaan kolmansien osapuolien serverille.